Predĺžený termín podávania prihlášok na Technickú fakultu SPU v Nitre

08.04.2019

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predĺžila termín na podávanie prihlášok do 30. apríla 2019.

Zdroj: http://www.tf.uniag.sk/sk/