Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre

08.04.2019

Vážení uchádzači o štúdium, oznamujeme Vám, že termín podávania prihlášok na vysokoškolské štúdium na I. stupeň štúdia na FEŠRR v akademickom roku 2019/2020 sa predlžuje do 30.04.2019.

Zdroj: http://www.fesrr.uniag.sk/sk/oznamy/items/pred%C4%BA%C5%BEenie-term%C3%ADnu-pod%C3%A1vania-prihl%C3%A1%C5%A1ok-30-apr%C3%ADl-2019/