Predĺžený termín podávania prihlášok na Fakultu ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

04.04.2019

Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre predĺžila termín podávania prihlášok do 30. apríla 2019.

Zdroj: http://www.fem.uniag.sk/sk/