Pred začiatkom letného semestra UK privítala nových zahraničných študentov

12.02.2020

Dňa 10. februára 2020 sa v Rektorskej sieni UK uskutočnila slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov.

inárodné vzťahy Jozef Tancer, ktorý srdečne privítal všetkých zahraničných študentov na našej univerzitnej pôde.

Po príhovore prorektora nasledovala prezentácia o Univerzite Komenského, univerzitnej knižnici či kurze slovenského jazyka, ktorý pre zahraničných študentov pripravila UK v spolupráci so Studia Academica Slovaca. Slovensko, naše zvyky a tradície predstavila študentom počas prezentácie „The unwritten rules“ Helena Tužinská z Filozofickej fakulty UK.

Študenti z organizácie Erasmus Student Network (ESN) prezradili, aké podujatia pre zahraničných študentov organizujú, čo všetko ich počas Erasmus+ pobytu čaká, alebo koho kontaktovať, ak potrebujú pomôcť. ESN pre študentov pripravila bohatý program, môžu sa tešiť na „guided tour“, plavbu loďou či spoločnú večeru.

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 prišlo v rámci programu Erasmus+ na Univerzitu Komenského študovať 84 študentov. Najväčšie zastúpenie má Francúzsko, z ktorého k nám pricestovalo 22 študentov, nasleduje Taliansko s 13 študentmi a 11 študentov k nám prišlo študovať z Turecka.


 
Foto: Tomáš Madeja

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/pred-zaciatkom-letneho-semestra-uk-privitala-novych-zahranicnych-studentov/