Pozvánka pre študentov na Deň otvorených dverí FEI STU

30.09.2019

Srdečne Vás pozývame na Deň otvorených dverí Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

DOD sa uskutoční dňa 23. októbra 2019 v budove FEI STU, Ilkovičova 3, Mlynská dolina.

Program sa začne o 9.00 hod. v posluchárni BC300 privítaním a poskytnutím informácií o štúdiu na FEI STU a pokračuje až do 12.00 hod. prezentáciami jednotlivých študijných programov v budove FEI STU.

Cieľom tohto podujatia je prezentovať študentom stredných škôl, najmä potenciálnym uchádzačom o štúdium na FEI STU:

- aktuálne ponúkané študijné programy fakulty,
- komplexné materiálno-technické a prístrojové vybavenie jednotlivých pracovísk fakulty,
- zaujímavé vedecké projekty, na ktorých sa naši študenti podieľajú,
- vybrané študentské projekty,
- ďalšie informácie spojené so štúdiom na FEI STU.

Ako sa k nám dostanete?

- autobusmi: 30, 31, 32, 37, 39 alebo 92 (zastávka ZOO)
- električkou: X6 (zastávka Botanická záhrada)
- autom: GPS 48.1518, 17.0735

Viac informácií o ponúkaných študijných programoch si môžete prečítať tu.

Tešíme sa na vás!

Zdroj: https://www.fei.stuba.sk/sk/diani-na-fei/aktuality/pozvanka-pre-studentov-na-den-otvorenych-dveri-fei-stu.html?page_id=5318