Pozvanie na výstavu fotografií

11.03.2019

Univerzita tretieho veku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave si Vás srdečne dovoľuje pozvať na výstavu fotografií absolventov vzdelávacieho programu „Digitálna fotografia“.
Výstava je otvorená denne od 07. 03. 2019 do 17. 03. 2019 v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod., v priestoroch Primaciálneho paláca, v Justiho sieni.
Adresa: Primaciálne námestie 494/2, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
Vstup zdarma

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/pozvanie-na-vystavu-fotografii.html?page_id=12690

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/pozvanie-na-vystavu-fotografii.html?page_id=12690