Potravinový inkubátor pomáha lepšie pripraviť študentov do potravinárskej praxe

02.04.2024

Študenti Fakulty biotechnológie a potravinárstva (FBP) sa v rámci predmetu správna výrobná prax učia v Potravinovom inkubátore, ako správne nastaviť výrobu potravín v súlade s normou bezpečnosti a hygieny potravín.

Priestory Potravinového inkubátora SPU navštívili 27. marca študenti tretieho ročníka študijného programu bezpečnosť a kontrola potravín FBP. Vedecká garantka Potravinového inkubátora doktorka Eva Ivanišová ich oboznámila s konceptom a zameraním tohto univerzitného pracoviska, priblížila, aké možnosti im ponúka a aké potraviny je možné vyrábať v jeho priestoroch. V rámci predmetu správna výrobná prax pod vedením doktora Jozefa Čaplu sa študenti učia, ako správne nastaviť výrobu potravín v súlade s normou bezpečnosti a hygieny potravín – požiadavkami HACCP. V tomto semestri dostali v zadaní seminárnych prác za úlohu pripraviť HACCP plány pre reálne výrobky, ktoré budú vyrábané v Potravinovom inkubátore.

Ide o obohatené cestoviny, čajové zmesi, cukrovinky, džemy, šťavy sirupy a podobne. „Prepojenie vyučovacieho procesu priamo s výrobným priestorom je mimoriadne dôležité a kľúčové, keďže študenti nepracujú s fiktívnymi výrobkami, ale reálnymi. To im poskytuje lepšiu pripravenosť do potravinárskej praxe,“ zdôraznila E. Ivanišová. Zároveň ocenila, že študenti počas stretnutia aktívne diskutovali, aby získali všetky potrebné informácie pre prípravu svojich prác.

Potravinový inkubátor bude v budúcnosti poskytovať nielen zázemie pre prípravu HACCP plánov, ale aj následnej kontroly ich dodržiavania vo forme auditov pod dozorom pedagóga. Ďalší dôležitý aspekt je prax, ktorú budú môcť študenti v Potravinovom inkubátore vykonávať, a byť tak reálne zapájaní do procesu výroby potravín na rastlinnej báze, dodala Ivanišová.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/potravinovy-inkubator-pomaha-lepsie-pripravit-studentov-do-potravinarskej-praxe