Podvodné e-maily na stránke Portál VŠ

27.11.2023

PORTÁL VŠ UPOZORŇUJE NA PODVODNÉ E-MAILY, KTORÉ BOLI POSIELANÉ V MENE PORTALVS.SK

 

Vyzývame užívateľov k opatrnosti pred falošnými e-mailami. Na stránke Portál VŠ sme zaznamenali phishingový útok. Odosielateľ e-mailu používa logo portalvs.sk a vyzýva uživatela na zmenu hesla. V e-maily sa uvádza, že uplynula platnosť hesla a nabáda na zmenu hesla kliknutím na podvodný link. Portál VŠ NIKDY nemal obmedzenú platnosť hesla. Jedná sa o podvod. Preto prosíme nikdy neklikajte na podozrivé odkazy, ktoré od Vás vyžadujú heslo.

 

Z dôvodu takýchto útokov sa aktivovalo zabezpečenie, ktoré zabraňuje užívateľom sa prihlásiť z podozrivých IP adries, pokiaľ sú za službami ako VPN/TOR/PROXY, ktoré anonymizujú údaje o návštevníkovi.

Môžete postrehnúť problémy s prihlásením sa do svojho účtu.