Počet prihlášok na Fakultu práva PEVŠ rastie. Dôvodom je aj prepojenie štúdia s praxou

26.07.2018

„Dôvera a značka je behom na dlhé trate, dobré meno sa buduje postupne. Tých 14 rokov existencie Fakulty práva a niekoľko tisíc absolventov sú dôkazom, že sa nám to darí,“ vysvetľuje prodekanka fakulty – JUDr. Andrea Erdösová, PhD. „Dostáva sa nám spätná väzba od študentov a tých, ktorí už vzdelanie u nás získali, že škola prechádza pozitívnymi zmenami, že komunikujeme so študentmi, pýtame sa ich na názor, ako zlepšiť kvalitu výučby, mimoškolských aktivít, sociálnych väzieb na škole a my tieto ich podnety reflektujeme.“

Podľa jej slov je najmä zrejmé, že sa fakulte darí prepájať prax s teoretickým vzdelaním a to je niečo, čo študenti veľmi vítajú. Právnické vzdelanie, aj keď klesá atraktivita humanitných smerov, je stále ešte odrazovým mostíkom pre veľmi široké a rôznorodé uplatnenie v praxi.

Navyše uchádzači vidia výhody aj v tom, že ide o súkromnú vysokú školu, čo má v západnej Európe a v USA dlhodobú tradíciu.

Vedenie aj pedagógov fakulty príjemne prekvapil záujem o Medzinárodné vzťahy a diplomaciu, ktorý sa otvoril len minulý akademický rok. Už teraz prišlo na fakultu viacero prihlášok na magisterské štúdium, pričom škola zatiaľ nemá ani len prvých absolventov bakalárskeho štúdia.

„Znamená to, že sa pozitívne informácie o našom študijnom programe šíria aj medzi študentov iných škôl, ktorí sa rozhodnú ku nám prestúpiť. Máme veľa kariérnych diplomatov, ktorí prednášajú v rámci medzinárodných vzťahov, čo robí štúdium jedinečným. Dostávajú pritom bohaté poznatky z práva, politiky, diplomacie od renomovaných prednášajúcich, s ktorými máme dlhoročnú skúsenosť. Ukázalo sa, že ide o dobré rozhodnutie rozšíriť možnosti štúdia aj o celkom nový študijný program,“ vysvetľuje Erdösová. Na program sa prihlásili aj záujemci zo zahraničia.

Fakulta už teraz pripravuje množstvo noviniek, ktoré by mohli nielen prilákať nových uchádzačov, ale aj uspokojiť potreby súčasných študentov. Ide najmä o otvorenie atraktívnych výberových predmetov, nadviazanie ďalších partnerstiev s organizáciami a  spoločnosťami, ktoré pomôžu začleniť študentov do praxe a tiež nové formáty komunikácie medzi študentami a pedagogickým zborom. „Študenti majú možnosť vyjadriť sa k fungovaniu fakulty a dávajú nám podnety, čo by si želali doplniť v rámci výučby či voľnočasových aktivít. Okrem toho budujeme stále lepšiu oddychovú zónu a organizujeme veľa zábavných podujatí, aby sa pre nich študentské roky na PEVŠ stali nezabudnuteľnými,“ dodáva Erdösová.

Zdroj: https://www.paneurouni.com/aktuality-prava/pocet-prihlasok-na-fakultu-prava-pevs-rastie-dovodom-je-aj-prepojenie-studia-s-praxou/