P Ô D A – SKUTOČNÁ HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁ A PREKONÁ VŠETKY KRÍZY.

17.04.2020

Spoločnosť SEO s.r.o. Košice,  sa rozhodla vzhľadom na prebiehajúcu pandémiu pripraviť pre Vás W E B I N Á R priamo z pohodlia a bezpečia Vašich domovov - kancelárií s názvom : P Ô D A  – SKUTOČNÁ HODNOTA, KTORÁ PRETRVÁ A PREKONÁ VŠETKY KRÍZY. Všetko o pôde – predaj, prenájom, vlastné hospodárenie, zhodnotenie pôdy.

 

Lektorom je uznávaný, autorizovaný geodet a kartograf, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav SR, predseda predstavenstva zamestnávateľského zväzu geodézie a kartografie, zodpovedný projektant pozemkových úprav, konateľ spoločnosti vykonávajúcej pozemkové úpravy, Ing. Vladimír  UHLÍK.

 

Termíny konania:

1. termín:  26. 5. 2020 / utorok /

2. termín:  27. 5. 2020 / streda /          

 

Poznámka: max. prípustný počet účastníkov na 1-dňovom webinári je 80 osôb.

V prípade naplnenia kapacity po dohode / telef., e-mailom/ bude   prihlásený účastník presunutý na druhý termín.

Termín zaradenia bude potvrdený s prihl. účastníkom.

 

Prihlásiť sa na webinár môžete vyplnením PDF prihlášky a odoslaním na e-mailovú adresu seo@seosro.sk  

Alebo na našej web stránke https://seosro.sk/ seminare.php

 

Po uhradení účastníckého poplatku na účet organizátora, účastníkovi zašleme technické pokyny – ako sa pripojiť na webinár 3 dni pred webinárom.

Pri vyplňovaní prihlášok prosíme dopísať mailové adresy všetkých prihlásených účastníkov. 

Prihlásiť sa môžete vyplnením a odoslaním priloženého formulára na e-mailovú adresu seo@seosro.sk

alebo na našej web stránke >TU

 

zdroj: Ing. Eva Tunegová, SEO s.r.o., seo@seosro.sk