Osobnosťou potravinárstva sa stal profesor Jozef Golian

24.01.2022

Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyhlásila v roku 2021 už štvrtý ročník súťaže, ktorou oceňuje najlepšie inovácie, reformulácie potravín, ale aj projekty trvalej udržateľnosti. Zároveň pravidelne udeľuje aj ocenenie Osobnosť potravinárstva. Tentokrát ho získal prof. Ing. Jozef Golian, Dr., z Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre.

Cieľom súťaže je oceniť potravinárske podniky, ktoré dokázali, že svojim spotrebiteľom vedia ponúknuť zaujímavé inovatívne potraviny a že im ochrana životného prostredia nie je ľahostajná. Medzi kritériá hodnotenia patrí spôsob spracovania potraviny s vysokou pridanou hodnotou, netradičná receptúra výrobku, neobvyklý spôsob spracovania vedúci k zlepšeniu úžitkových vlastností potraviny, obohatenie portfólia výrobkom s vylepšeným zložením z hľadiska cukru, tuku, či soli.

Do súťaže o Cenu Potravinárskej komory Slovenska za rok 2021 sa prihlásilo 48 záujemcov.

Cenu v kategórii Inovatívny výrobok a zároveň 1. miesto získala spoločnosť Mäsovýroba u Ňaňa so sadou výrobkov Jahňacia paštéta. Kategóriu Reformulácia roka vyhrala spoločnosť Nestlé Slovensko, s.r.o., so svojím výrobkom Zora Sójové rezy. V kategórii Inovácia v rámci predpripravených a hotových jedál zvíťazila spoločnosť Krava [&] Company, s.r.o., s produktom Teľacie baby buú. V kategórii Trvalá udržateľnosť dominovala spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., ktorá získala prvé miesto za projekt Cesta k plnej cirkularite obalov (Do roku 2030 chceme mať všetky naše obaly plne cirkulárne – vratné alebo recyklovateľné a minimálne z polovice vyrobené z recyklátu).

„Na slovenskom trhu máme kvalitné aj inovované potravinové výrobky, ktorými sa ich výrobcovia môžu právom pochváliť. Čoraz viac spotrebiteľov vyhľadáva kvalitné potraviny, za ktorými je zároveň aj príbeh spojený s trvalou udržateľnosťou,“ uviedla riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska Jana Venhartová na vyhlásení výsledkov súťaže, ktoré sa konalo 7. januára.

                                                    Osobnosť potravinárstva

Súťaž o Cenu Potravinárskej komory Slovenska už pravidelne uzatvára udelenie ocenenia v kategórii Osobnosť potravinárstva. V štvrtom ročníku ho získal prof. Jozef Golian, vedúci Katedry hygieny a bezpečnosti potravín Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre v rokoch 2003-2021, predseda Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV a podpredseda Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied. Prof. J. Golian získal ocenenie za celoživotný prínos k rozvoju potravinárstva na Slovensku, najmä v oblasti vzdelávania na akademickej pôde, ale aj v oblasti rôznorodých vzdelávacích a publikačných aktivít vedúcich k zvyšovaniu povedomia vo sfére technológie potravín.

Prof. Jozef Golian: V roku 2003 založil Katedru hygieny a bezpečnosti potravín FBP SPU v Nitre a stal sa jej vedúcim. V roku 2005 sa habilitoval a v roku 2011 bol vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore technológia potravín. Jeho aktivity sú bohaté, od roku 2003 organizuje úspešnú konferenciu Bezpečnosť a kontrola potravín, tiež každoročne organizuje odborné semináre pre prax. Zabezpečuje výučbu predmetov: hygiena potravín, bezpečnosť potravín a legislatíva a kontrola potravín. V roku 2016 získal na výstave Agrokomplex Zlatý kosák za spoluautorstvo dvojdielnej učebnice Mlieko a mliečne výrobky. V roku 2020 vydal učebnicu Legislatíva a kontrola potravín, následne učebnicu Bezpečnosť potravín. Doteraz vychoval 16 doktorandov, 128 diplomantov a 52 bakalárov. Je predsedom Výboru pre vzdelávanie, vedu, výskum a inovácie pri Potravinárskej komore Slovenska, a členom 2 výborov pri RÚZ. Bronzovú medailu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR získal v roku 2018 za rozvoj potravinárstva na Slovensku, publikačnú činnosť a vzdelávanie študentov v oblasti bezpečnosti potravín.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/osobnostou-potravinarstva-sa-stal-profesor-jozef-golian