Osobnosti slovenskej vedy sú aj na UPJŠ

18.11.2012

8. novembra 2012 si v bratislavskej Inchebe z rúk Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča prevzali ocenenia významné osobnosti slovenskej vedy. Nechýbali medzi nimi aj zástupcovia UPJŠ v Košiciach, konkrétne, v kategórii Osobnosť vedy a techniky bol ocenený MVDr. Ján Rosocha, CSc. a v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov, MUDr. Pavol Joppa, PhD. Slávnostný galavečer sa uskutočnil pri príležitosti Týždňa vedy a techniky.

♦  MVDr. Ján Rosocha, CSc.
Združená tkanivová banka univerzitnej nemocnice L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach svojím výskumom poukázal na doposiaľ nepredstaviteľné možnosti aplikácie bunkovej liečby pri mnohých spoločensky závažných ochoreniach a vybudoval najmodernejšie pracovisko pre prípravu tkanivových a bunkových transplantátov na Slovensku.

♦  MUDr. Pavol Joppa, PhD.
Vysokoškolský učiteľ – odborný asistent, Klinika pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzitnej nemocnice L. Pasteura za publikované výsledky a významný podiel na riešení projektov výskumu v oblasti systémových prejavov chronickej obštrukčnej choroby pľúc.