OECD organizuje náborovú kampaň pre mladých spolupracovníkov

21.12.2020

Pravidelná náborová kampaň OECD Young Associates Programme (program pre mladých spolupracovníkov)
zameraná na zamestnávanie mladých talentovaných ľudí v štruktúrach OECD
 

Cyklus programu aktuálne pokrýva osem rámcových pozícií, ktoré vytvárajú asi dvadsať pracovných miest.

Pravidelná náborová kampaň OECD s názvom Young Associates Programme  (program pre mladých spolupracovníkov) je orientovaná na zamestnanie mladých talentovaných ľudí v štruktúrach OECD.

Súčasný cyklus pokrýva osem rámcových pozícií vytvárajúcich asi dvadsať pracovných miest v rokoch 2021 až 2023. Tieto pracovné pozície sa vypisujú spravidla na dobu dvoch rokov. Záujemcovia, ktorí musia byť novými absolventmi prvostupňového vysokoškolského vzdelania v roku 2020 až 2021 a spĺňať ďalšie podmienky, sa môžu uchádzať o tieto pozície v termíne najneskôr do 3. januára 2021.

Oficiálna stránka programu OECD (https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/) obsahuje podrobné informácie o vypísaných rámcových pozíciách, podmienkach kladených na uchádzačov, o procese výberu uchádzačov a rôznych náležitostiach práce pre OECD.

Informácie o programe OECD poskytuje prostredníctvom e-mailového kontaktu YoungAssociate@oecd.org a záujemcom tiež odporúča sledovať profil OECD na sociálnej sieti Linkedln: https://linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco.

Vypísané pozície sa týkajú nasledujúcich ôsmich oblastí práce OECD ( v zátvorke uvádzame odkaz na informáciu o agentúre, resp. direktoráte zabezpečujúcom predmetnú činnosť):

- Globálne fórum pre transparentnosť a výmenu informácií pre daňové účely (http://www.oecd.org/ctp/)

- Ekonomický výhľad OECD (http://www.oecd.org/eco/)

- Štúdia sociálnych a emociálnych zručností (http://www.oecd.org/edu/)

- Podpora strategickej agendy v oblasti priorít výkonu verejnej správy v reakcii na krízu Covid-19 (http://www.oecd.org/gov/)

- Výhľad pre svetovú energetiku (http://www.iea.org/)

- Verejné vzťahy a občianska spoločnosť (http://wwww.oecd.org/about/civil-society/)

- Indikátory opatrení v oblasti oživenia sektora malého a stredného podnikania v Latinskej Amerike (http://www.oecd.org/global-relations/)

- Observatórium OECD pre oblasť umelej inteligencie (http://www.oecd.org/sti/)

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/oecd-organizuje-naborovu-kampan-pre-mladych-spolupracovnikov/