Odborná údržba zelene v mestách je stále aktuálnejšou témou

23.09.2020

Na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa od 8. do 10. septembra uskutočnilo (za prísnych hygienických opatrení) odborné vzdelávanie v rámci kurzu Arboristika v správe a údržbe zelene.

V troch moduloch, zameraných na biologické vlastnosti drevín, rez stromov a ochranu stromov pri stavebnej činnosti úspešne absolvovalo  túto formu celoživotného vzdelávania štyridsať účastníkov, ktorým boli udelené certifikáty o absolvovaní akreditovaného kurzu.

„Odborná údržba zelene v mestách je za posledné roky viac ako aktuálnou témou a kurz Arboristika v správe a údržbe zelene absolvovalo od roku 2018 stotridsať absolventov," informovala Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Zdroj: