Ocenenie v súťaži absolventov architektonických škôl získala Tatiana Škvarková z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

24.10.2020

V celoštátnej súťaži o Cenu profesora Jozefa Lacka 2020, ktorá sa udeľuje autorom najlepších diplomových prác zo škôl s architektonickým zameraním, boli do finálovej dvanástky nominované aj absolventky Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre: Ing. Paula Hoppanová s diplomovou prácou Mestský park vo Vrábľoch (vedúca DP: Ing. Denisa Halajová, PhD.) a Ing. Tatiana Škvarková, s diplomovou prácou Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí (vedúci DP: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.).

cenenie  PRO NATURA za citlivú intervenciu prispievajúcu k ochrane krajinného rázu a prírodného prostredia získala Ing. Tatiana Škvarková, ktorá v prezentovanej práci  hľadala adekvátne možnosti pre športové a rekreačné aktivity obyvateľov, návštevníkov  a cykloturistov obce Domaníky v regióne Hont.  Ako sa uvádza v hodnotení poroty:  „Autorka sa téme venovala so zanieteným prístupom už v prípravnej fáze a pre svoj zámer si vybrala vzorovú lokalitu, riešením ktorej preukazuje možnosť aplikovať tento prístup v akejkoľvek inej vidieckej lokalite. Zmapovaním a výberom zaujímavých atrakcií v okolí (cyklotrasa, arborétum, vyhliadka) načrtla možnosti a formy zatraktívnenia a využitia tohto územia a jeho okolia. Postupne sa prepracovala k riešeniu centra obce, v ktorom umiestnila športovisko, detské ihrisko, park... náplň, ktorú je možné aplikovať univerzálne, zrealizovať kdekoľvek. Autorka predstavila svojim prístupom k riešeniu vysokú mieru citlivosti voči krajinnému prostrediu, pre ktoré je určené.“ K oceneniu prispela aj prezentácia autorky poukazujúca na úprimný záujem o danú problematiku ako aj preukázaná vysoká úroveň odborných znalostí z oblasti krajinárskej tvorby.

Celoštátnu súťaž vyhlasuje Spolok architektov Slovenska v spolupráci s Fondom výtvarných umení na počesť pamiatky významného predstaviteľa slovenskej modernej architektúry – profesora Jozefa Lacka, už od roku 1990.

Viac na https://www.archinfo.sk/diskusia/blog/skola/sutaz-o-cenu-profesora-jozefa-lacka-2020-ma-svojho-vitaza.html

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/ocenenie-v-sutazi-absolventov-architektonickych-skol-ziskala-tatiana-skvarkova-z-fzki/
 

Fotogaléria k článku: