Nový druh antarktického lišajníka pomenovali na počesť Martina Bačkora z SPU

27.09.2022

Na počesť prof. RNDr. Martina Bačkora, DrSc., odborníka Fakulty biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorý sa dlhodobo vo výskume venuje biológii a ekológii lišajníkov, pomenovali nový druh lišajníka.

Nový druh antarktického lišajníka, ktorý rastie na ostrove Jamesa Rossa v blízkosti Antarktického polostrova, opísala skupina tureckých lichenológov - špecialistov na štúdium lišajníkov, pod vedením prof. Gökhana Haliciho.

Latinské meno lišajníka je Shackletonia backorii, slovenské pomenovanie zatiaľ nemá.

Rodový názov špecialisti vybrali na počesť Ernesta Shackletona (1874-1922), britského polárneho bádateľa írskeho pôvodu, ktorý absolvoval viaceré antarktické expedície začiatkom 20. storočia, za čo si vyslúžil aj šľachtický titul.

Druhové pomenovanie lišajníka vybrali na počesť prof. Martina Bačkora, ktorý bol v rokoch 2016-2017 účastníkom vedeckej expedície v Antarktíde, organizovanou Masarykovou univerzitou v Brne.

Prof. Martin Bačkor sa dlhodobo venuje biológii a ekológii lišajníkov, najmä ich tolerancii/senzitivite voči ťažkým kovom (environmentálne biotechnológie), UV žiareniu a produkcii biologicky aktívnych látok, ktoré môžu mať uplatnenie aj vo farmácii.

 

 

Na stránke Poľnohospodára sme nedávno uverejnili rozhovor O fascinujúcom svete lišajníkov s profesorom Martinom Bačkorom. Čítajte na: https://www.polnohospodar.sk/sk/polnohospodar-reader/o-fascinujucom-svete-lisajnikov-s-profesorom-martinom-backorom/