Nitrianska letná univerzita je otvorená. Malí študenti absolvovali imatrikulácie

02.07.2019

Slávnostná imatrikulácia 1. júla v aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre  (SPU) otvorila dvanásty ročník Nitrianskej letnej univerzity (NLU). Organizátormi sú okrem SPU aj Univerzita Konštantína Filozofa a mesto Nitra.

Úspešný projekt umožňuje deťom vo veku od osem do 12 rokov zoznámiť sa hravou formou s akademickým prostredím. „Celkovo doteraz prešlo bránami a vzdelávaním Nitrianskej letnej univerzity 600 detí," uviedol prorektor SPU pre vzdelávanie Milan Šimko.

Počas slávnostnej úvodnej ceremónie dostalo 69 malých študentov svoje vlastné indexy, do ktorých im bude zapísaná účasť na jednotlivých aktivitách.

Na akademickej pôde budú deti počas dvoch týždňov absolvovať viacero zaujímavých aktivít plných informácií, zábavy i oddychu. Budú mať možnosť precvičiť si španielčinu a čínštinu, vyskúšať si, aký je to pocit byť výskumníkom, prírodovedcom, fyziológom, hipológom, medárom, pekárom, archeológom, olympionikom, chovateľom, sokoliarom, ale aj remeselníkom, vodičom, výtvarníkom, pedagógom či redaktorom. Ako povedal prorektor Milan Šimko, veríme, že absolvovanie letnej univerzity na akademickej pôde deti ovplyvní pri ich budúcom rozhodovaní o ďalšom vzdelávaní a možno si vyberú štúdium práve na niektorej z nitrianskych univerzít.

Program pre študentov letnej univerzity pripravilo aj mesto Nitra. V rámci aktivity Mladý Nitran deti spoznajú Mestský úrad v Nitre, kde ich privíta primátor mesta, navštívia obradnú sieň, kanceláriu primátora, nahliadnu do vystavenej knihy návštev a prezrú si primátorskú insígniu. Po návšteve úradu malých účastníkov letnej univerzity čaká ukážka práce psovodov Mestskej polície v Nitre, po ktorej si vyskúšajú bubnovanie v rámci workshopu so známou skupinou Campana Batucada. 

Aktivity zabezpečujú katedry a univerzitné pracoviská, ktoré majú o to záujem. Ako sa vyjadril M. Šimko, organizátori oceňujú ich snahu, pretože „udržať pozornosť detí je veľmi náročné a metodická zmena musí byť naozaj výborná“. Zároveň si však myslí, že takáto skúsenosť obohacuje aj samotných pedagógov.    

NLU vyvrcholí 12. júla slávnostnou promóciou v aule UKF, na ktorej si 69 malých absolventov prevezme certifikát s titulom Academicus Nitriensis Jr.

Viac o jednotlivých aktivitách na https://www.facebook.com/NLUpreDETI/

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/nitrianska-letn%C3%A1-univerzita-je-otvoren%C3%A1-mal%C3%AD-%C5%A1tudenti-absolvovali-imatrikul%C3%A1cie/