Najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského neprázdninujú

06.08.2012

Dva najväčšie vysokoškolské internáty Univerzity Komenského v Bratislave – Vysokoškolský internát Družba a Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra – Mlyny – nemajú voľno ani počas prázdnin. Práve naopak, aj v letných mesiacoch poskytujú ubytovanie a zároveň sa pripravujú na nový akademický rok.

Vysokoškolský internát Družba ponúka počas prázdnin ubytovacie služby hostelového typu na študentských izbách aj pre širokú verejnosť. Ubytovacie priestory sa museli obsadiť tak, aby sa nenarušil harmonogram plánovaných letných opráv a rekonštrukcií. „Niektoré študentské izby dostanú nové tapety, okná, balkónové dvere, radiátory a novú podlahovú krytinu,“ približuje riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba PhDr. Ivan Daňo. Rekonštruuje sa vonkajšie schodisko v areáli, kotolňa, časť spoločných a prevádzkových priestorov, vymieňajú sa strešné zvody a kanalizácia. Okrem toho sa vykonáva aj tzv. štandardná údržba. „Naša bežná kapacita je 2400 lôžok. Ubytovanie poskytujeme študentom najmä Prírodovedeckej, Lekárskej a Právnickej fakulty UK. Medzi ubytovanými mávame aj okolo 120 zahraničných študentov,“ hovorí I. Daňo. Vysokoškolský internát Družba leží v blízkosti historického centra Bratislavy a rieky Dunaj. V areáli internátu sa celoročne prevádzkuje aj hotel, ktorý je k dispozícii pre ubytovanie hostí všetkých fakúlt UK. V prípade voľnej kapacity poskytuje Družba ubytovanie aj pre verejnosť.

Najväčšie ubytovacie zariadenie na území bývalého Československa - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny - poskytuje svoje kapacity (vyše 6600 lôžok) predovšetkým študentom Univerzity Komenského, v menšej miere aj poslucháčom iných vysokých škôl a neštudentom. V lete je ubytovanie prístupné širokej verejnosti vo viacerých kvalitatívnych kategóriách (apartmány, hostel, ubytovňa). Mlyny majú momentálne 2700 ubytovaných, z toho 128 cudzincov. „Tri bloky átriových domčekov máme prázdne, pretože tam kompletne rekonštruujeme sociálne zariadenia,“ hovorí riaditeľ internátov Mlyny Mgr. Róbert Gula. Okrem toho prebieha aj tzv. štandardná údržba, teda maľovanie, výmena podláh a pod.
Podľa R. Gulu sa študenti – stravníci môžu tešiť na september: „Jedáleň Venza totiž podstupuje estetické úpravy. Myslím, že výsledok bude príjemným prekvapením pre všetkých.“ Ďalšou novinkou na Mlynoch bude od septembra 2012 turniketový systém do všetkých objektov (Internát Ľ. Štúra, Átriové domky, Manželské internáty), ktorý sa momentálne prevádzkuje v skúšobnom režime.

Kontakty:

VI DRUŽBA

www.druzba.uniba.sk

PhDr. Ivan Daňo, riaditeľ Vysokoškolského internátu Družba

ivan.dano@druzba.uniba.sk

VM Ľ. Štúra - MLYNY

www.sdjls.uniba.sk

Mgr. Róbert Gula, riaditeľ Vysokoškolského mesta Ľ. Štúra - Mlyny

rgula@mlyny.uniba.sk

Bližšie informácie:

PhDr. Andrea Kučerová

Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Univerzita Komenského v Bratislave

Tel.: +421 2 592 44 355

Mobil: +421 910 901 205

E-mail: andrea.kucerova@rec.uniba.sk

www.uniba.sk

Zdroj: www.uniba.sk