Na Vedeckom jarmoku sa predstavilo deväť katedier

18.11.2012

V rámci Týždňa vedy a techniky sa v Galérii Mlyny Nitra uskutočnilo podujatie podporujúce rozvoj výchovy k vede a komplexného tvorivého myslenia. Dňa 7. novembra 2012 sa konal netradičný Vedecký jarmok plný prírodovedných chutí, ktorý pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj ostaných pripravila Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Deväť katedier na ňom predstavili to najlepšie a najpútavejšie zo siedmych prírodovedných odborov. Okrem vedeckých otázok a tvrdení sa návštevníci mohli dozvedieť aj zaujímavosti o Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vedecký jarmok bol určený všetkým deťom i dospelým, ženám i mužom, ktorí dychtia poodhaliť tajomstvá vedy a nahliadnuť do kuchyne všemocnej matky prírody. Pozývané a veľmi očakávané boli školami organizované skupiny zvedavých návštevníkov, ktorým toto podujatie mohlo pomôcť pri pochopení a zvládaní učiva predmetov, ako je napríklad matematika, fyzika, biológia, ale i mnohé iné.

Zdroj: http://www.ukf.sk