Na 40. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži mal svoje aktívne zastúpenie aj rezort školstva

17.11.2019

Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová sa ako oficiálna zástupkyňa vedúcej slovenskej delegácie zúčastnila dňa 12. 11. 2019 na otvorení 40. Generálnej konferencii UNESCO a následne dňa 13. 11. 2019 predniesla prejav v rámci všeobecnej politickej debaty. V rovnaký deň vystúpila aj na konferencii ministrov školstva, ktorá bola zameraná na inklúziu a mobilitu v rámci vysokého školstva.
Vo svojich vystúpeniach zdôraznila podporu zo strany SR vo vzťahu k práci a aktivitám tejto organizácie - na bilaterálnej úrovni, ako aj v rámci členstva v Európskej únii. Je potrebné spoločne čeliť aktuálnym otázkam, ako sú klimatické zmeny, nové technológie, rozvoj kybernetiky a umelej inteligencie. SR víta iniciatívu UNESCO "Budúcnosť vzdelávania" zadeklarovanú počas Generálneho zhromaždenia OSN v septembri 2019.
SR rovnako víta aj schválenie Globálnej konvencie o uznávaní vysokoškolských kvalifikácií (počas 40. GK), na ktorej príprave sa podieľali aj experti z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Súčasné vysoké školstvo je charakterizované rozvojom internacionalizácie, rastom akademickej mobility a pokrokom v oblasti nových technológií. Konštantný nárast potrieb trhu práce na národnej a medzinárodnej úrovni volá po vysokoškolských absolventoch s medzinárodným pokrytím. Vzdelávanie však nemôže byť iba o potrebách trhu práce - tvorí základnú a integrálnu podmienku ľudskej existencie.
Na oficiálnom otvorení 40. GK UNESCO vystúpil s prejavom aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý hovoril o piatich hlavných hrozbách v dnešnom svete: rozpad ekonomického a geopolitického svetového poriadku, sociálny rozkol, zväčšujúca sa priepasť medzi ľuďmi, vzťah medzi našou planétou a jej obyvateľmi a rýchly rozvoj technológií, ktorý doviedol ľudstvo na križovatku. Zdôraznil úlohu, ktorú UNESCO zohráva v debate o mieste umelej inteligencie v spoločnosti, ale aj v opatreniach proti klimatickým zmenám či vzdelávaní a práci s mládežou. Podčiarkol, že pre riešenie týchto výziev multilaterálny svet potrebuje UNESCO.
V súvislosti s návštevou štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej v Paríži sa dňa 14. 11. 2019 uskutočnilo aj stretnutie so zástupkyňami slovenskej krajanskej komunity vo Francúzsku, ktorým boli odovzdané knižné publikácie za účelom podpory rozvoja slovenského jazyka.