Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave - II. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium

03.06.2019

Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypísala 2. kolo prijímacieho konania na bakalárske štúdium. Termín na podanie prihlášky je do 31. 7. 2019.

Zdroj: https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-bakalarsky-stupen-studia.html?page_id=9045