Ľudovít Paulis vystúpil počas zahraničnej pracovnej cesty v Paríži na 41. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO

11.11.2021

Generálna konferencia (GK) je najvyšším orgánom UNESCO, ktorý sa schádza každé dva roky. 41. zasadnutie Generálnej konferencie UNESCO sa tentokrát koná v Paríži od 9. do 24.11.

Jej najdôležitejšou časťou všeobecná politická rozprava (10. - 15. 11. 2021), na ktorej vystúpia s prejavmi vedúci delegácií členských krajín UNESCO. Príhovor štátneho tajomníka pre vedu a výskum Ľudovíta Paulisa ozdnel v úvodný deň podujatia.

Zároveň sa zúčastnil aj Globálneho stretnutia o vzdelávaní. „Slovenská republika, ako zakladajúci člen UNESCO, vždy plne podporovala jej misiu, a preto vítame zameranie a priority zadefinované v novej Stredno-dobej stratégii pre roky 2022-2029, ktoré nám dávajú istotu, že UNESCO bude aj počas 21. storočia zohrávať kľúčovú úlohu“.

Súčasťou pracovnej cesty na konferenciu UNESCO bolo aj bilaterálne stretnutie so zástupkyňou generálnej riaditeľky UNESCO, Stefaniou Giannini. Témami diskusie boli uznávanie vysokoškolských kvalifikácií, spolupráca v oblasti vzdelávania či Národná stratégia globálneho vzdelávania.

Zlepšenie a zatraktívnenie oblasti vysokého školstva bolo predmetom diskusie aj s vrcholovými predstaviteľmi OECD,

Preposledným bodom programu bolo otvorenie vernisáže mladých slovenskcýhc umelcov, a to pod záštitou veľvyslanca a stáleho predstaviteľa SR pri OECD, Františka Ružičku za účasti jednej z vystavovaných autoriek – Natálie Šimonovej.

V závere pracovnej absolvoval stretnutie s generálnym riaditeľom ESA (Európska vesmírna agentúra) Josefom Aschbacherom, ktorý ocenil výrazný pokrok v uplynulom roku smerom k asociovanému členstvu v tejto organizácii, pre ktoré sa Slovenská republika rozhodla v novembri 2020.