Letná škola v Číne: Študenti Slovenskej pošľnohospodárskej univerzity v Nitre študovali čínštinu a spoznávali tradičnú kultúru

01.08.2019

Desiati študenti SPU v Nitre, ktorí v rámci Konfuciovej triedy absolvovali predmet čínsky jazyk, sa v sprievode pedagóga od  1. do 15. júla zúčastnili na ďalšom ročníku už tradičnej letnej školy v Číne. Organizátorom bola Konfuciova trieda SPU v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v spolupráci s hostiteľskou Tianjinskou univerzitou.

Hlavným cieľom podujatia bolo zlepšiť pasívne a aktívne využívanie čínskeho jazyka a spoznávať čínsku kultúru. Zároveň naši študenti mali možnosť vyskúšať si štúdium na najstaršej a jednej z najkvalitnejších univerzít v Číne a tiež navštíviť mnoho zaujímavých miest.

Pripravený rozvrh v hostiteľskej univerzite obsahoval okrem každodennej lekcie čínštiny aj hodinu tradičnej čínskej kultúry, takže účastníci LŠ si mohli vyskúšať hodinu Tai Chi so samotnou majsterkou Číny, umenie čínskej kaligrafie, tradičnej čínskej maľby, vyrezávania pečiatok, tradičného vystrihovania, maľovania masiek tradičnej čínskej opery, ale tiež hodinu čínskej etikety, v ktorej možno nájsť mnoho odlišností od tej našej.

Poobedný rozvrh zahŕňal návštevu zaujímavých zákutí Tianjinu, od starobylých čínskych trhov, cez európsky vyzerajúce časti mesta, trh s jedlom, kde všetci mohli ochutnať tradičné i netradičné jedlá, ale aj navštíviť nový moderný univerzitný kampus za mestom. Najpríťažlivejšou časťou pre študentov bol trojdňový pobyt v Pekingu, kde mohli vidieť Letný palác, Palác nebies, Námestie nebeského pokoja, Zakázané mesto a poprechádzať sa po slávnom čínskom múre.

Na záver kurzu študenti absolvovali test pre nimi zvolenú úroveň čínskej štátnej jazykovej skúšky - certifikátu HSK, z ktorého výsledky - veríme, že úspešné - sa dozvedia v septembri.

Letná škola priniesla študentom SPU množstvo nezabudnuteľných skúseností a dojmov, z ktorých najväčším bol zážitok autentickej, starobylej aj modernej veľkej Číny na vlastnej koži. Bonusom bolo pár hodín strávených v Dubaji počas čakania na prestup na dlhej ceste domov.

Ostatným študentom SPU odporúčame, aby sa nebáli využívať príležitosti, ktoré im naša univerzita ponúka, a ktoré im okrem nových vedomostí môžu priniesť aj veľa neoceniteľných skúseností a nezabudnuteľných zážitkov.

 

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/letn%C3%A1-%C5%A1kola-v-%C4%8D%C3%ADne-%C5%A1tudenti-spu-%C5%A1tudovali-%C4%8D%C3%ADn%C5%A1tinu-a-spozn%C3%A1vali-tradi%C4%8Dn%C3%BA-kult%C3%BAru/