Koncert na dobročinné účely

23.12.2012

Predvianočný čas na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre spríjemnil 2. ročník benefičného podujatia Vianočný dar SPU, ktorý sa uskutočnil12. decembra pod záštitou rektora Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD. Finančný výťažok z podujatia bol aj tento rok  venovaný Správe zariadení sociálnych služieb (SZSS) mesta Nitry pre autistické deti a mládež.

V príjemnom prostredí vyzdobenej auly SPU sa na pódiu predstavil sólista opery SND Martin Malachovský, sopranistka Anna Herczenik a spevák populárnej hudby András Géczi (Maďarsko), Cimbalová hudba Zobor pod vedením Viliama Hubinského, Funny Jazz Quartet a folklórny súbor Zobor.

„Chcel by som úprimne poďakovať všetkým našim partnerom i individuálnym darcom, zamestnancom, študentom a priaznivcom univerzity,  ktorí počas večera prispeli na dobročinné účely. Pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, považujem za ten najlepší spôsob oslavy Vianoc a nového roku,“ uviedol rektor prof. Peter Bielik.

Primátor Nitry Jozef Dvonč srdečne poďakoval organizátorom – SPU, umelcom a všetkým, ktorí prispeli do zbierky a podporili humánnu myšlienku. Finančný dar bude použitý na terapeutické činnosti a identifikačné znalosti klientov zariadenia, ktorí majú problémy v dennom bežnom režime vnímať vonkajšie podnety spoločenského života a stotožniť sa s ním.

Diváci odchádzali z tohto príjemného, skoro rodinného podujatia plní dojmov a dobrého pocitu, že prispeli na správnu vec.

FOTOGALÉRIA