Jesenná univerzita architektúry

27.06.2012

JESENNÚ UNIVERZITU ARCHITEKTÚRY

V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Spoznávanie, štúdium a dokumentácia ohrozených historických konštrukcií a architektonických detailov

v historických mestách BANSKÁ ŠTIAVNICA a KRUPINA

17. 9. - 23. 9. 2012

Medzinárodný workshop pre študentov architektúry,

stavebníctva, geodézie a histórie umenia

PRIHLÁŠKA A ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Zdroj: http://www.fa.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2891