HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2014

17.04.2015

Na základe porovnania ukazovateľov kvantity a kvality vzdelávania a výskumu, kotré vypracovala Akademická rankingová a ratingová agentura sa FEM SPU v Nitre stala druhou najlepšou fakultovu ekonomickeho zamerania v SR.

Viac informácii nájdete na stránke http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2014.pdf

http://www.fem.uniag.sk/sk/fem-opaet-na-2mieste-hodnotenia-vs-za-rok-2014/