Galakoncert ku Dňu výskumu rakoviny

13.03.2017

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan sa zúčastnil  na Galakoncerte ku Dňu výskumu rakoviny, ktorý organizovala Nadácia Výskum rakoviny. Podujatie sa uskutočnilo v kúpeľnom meste Bojnice pod záštitou primátora Františka Táma.
„Vysoko oceňujem edukačno-popularizačné aktivity Nadácie Výskum rakoviny a Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV zamerané na žiakov gymnázií. Vnímam ich ako vítané a efektívne spojenie osvety v oblasti prevencie onkologických ochorení a súčasne popularizácie ich výskumu ako jednej z možných ciest kariérneho uplatnenia sa mladých ľudí,“ uviedol vo svojom príhovore minister Plavčan.
Bohatý program obohatila spevom  Belinda Sandiová, hrou na gitare Zuzana Bednárová, akordeónový orchester Akordeonika a taktiež tenorista Miroslav Sýkora. Zazneli klasické skladby rôznych období (G. F. Händel, F. G. Lorca), operné árie a zbory (G. Puccini, G. Verdi, G. Rossini), ale aj populárne piesne slovenských a svetových autorov.  Súčasťou programu bolo  vyhodnotenie účastníkov 7. ročníka vedeckých dielní – onkológia z radov poslucháčov-študentov aj lektorov-prednášateľov.