Farmaceutická fakulta privíta expertov v klinickej farmácii

22.04.2024

V dňoch 25. – 26. apríla 2024 sa na pôde Farmaceutickej fakulty UK stretnú klinickí farmaceuti z celej Európy na Jarnom workshope Európskej spoločnosť klinickej farmácie. Jedno z najvýznamnejších podujatí v klinickej farmácii sa na Slovensku koná po prvý raz. Témou workshopu budú Výzvy farmakoterapie v rozvojových rokoch: od počatia po dospievanie.

Európska spoločnosť klinickej farmácie (ESCP) je významnou európskou odborno-vedeckou organizáciou farmaceutov. Na poslednom zasadnutí v r. 2023 v Aberdeene, v Škótsku sa jej viceprezidentkou stala doktorka Anna Oleárová z Univerzitnej nemocnice Bratislava, absolventka FaF UK. Aj jej zásluhou sa Jarný workshop ESCP koná v Bratislave. Na podujatie je prihlásených vyše sto účastníkov z celej Európy, aj mimo nej. Záštitu nad Jarným workshopom prevzalo Ministerstvo zdravotníctva SR a dekan FaF UK, profesor. Ján Klimas.

Od počatia po dospievanie

Hlavnú tému konferencie Výzvy farmakoterapie v rozvojových rokoch: od počatia po dospievanie, vybrali pre jej závažnosť a komplexnosť. „Pribúda matiek, ktoré rodia vo vyššom veku, kedy už trpia aj chronickými ochoreniami a užívajú lieky. Lieky počas tehotenstva a dojčenia je potrebné vždy starostlivo zvážiť. Časté sú aj otázky o bezpečnosti liekov a ich vplyve na plodnosť,“ hovorí Anna Oleárová. Výzvou je podľa nej aj používanie liekov v pediatrii. „Dieťa nie je malý dospelý. Pediatrickí pacienti majú svoje osobitosti vo farmakokinetike a farmakodynamike liekov, preto je správne posúdenie užívania liekov nevyhnutné. Stále aktuálna je aj téma intoxikácií u detí.“ Na tieto témy budú zamerané plenárne prednášky a štyri  workshopy. Jedna z prednášok sa bude venovať napríklad aktuálne často diskutovanej téme farmakoterapie detí s ADHD. Európska spoločnosť klinickej farmácie (ESCP) bola založená v roku 1979 klinickými farmaceutmi, výskumníkmi a pedagógmi z rôznych krajín po celej Európe. Cieľom klinickej farmácie je optimalizovať liečbu pacientov, zvyšovať účinnosť a bezpečnosť užívaných liekov a znižovať ich riziká, čo v konečnom dôsledku vedie k úsporám nákladov na liečbu. Zameriava sa na interakcie liekov, predchádzanie a identifikovanie vedľajších účinkov, farmakoterapiu rizikových skupín pacientov (deti, starší, tehotné, dojčiace, pacienti po transplantáciách, dialyzovaní, a pod.), optimalizáciu dávkovania u pacientov so zníženými funkciami eliminačných orgánov.

ESCP organizuje ročne dve pravidelné medzinárodné stretnutia klinických farmaceutov, a to dvojdňové jarné workshopy, ktoré sú užšie zamerané na konkrétnu tému z klinickej praxe, a jesenné, tematicky širšie koncipované sympóziá. Na týchto podujatiach sa stretávajú klinickí farmaceuti z prostredia nemocníc, verejných lekární či univerzít a výskumu, Cieľom je vzdelávanie, tvorba koncepcií klinicko-farmaceutickej praxe v rôznych prostrediach, prezentácia výskumu a tiež vytváranie dôležitých medzinárodných spoluprác.

Účasť aj mladých

Jarného workshopu v Bratislave sa zúčastnia aj študenti a študentky zo Slovenska so záujmom o klinickú farmáciu. Napríklad aj víťazi súťaže Clinical Skills Event, ktorá sa konala v marci počas Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

 

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/farmaceuticka-fakulta-privita-expertov-v-klinickej-farmacii/