Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy otvára nový odbor Politická komunikácia

03.08.2012

Fakulta masmédií Paneurópskej vysokej školy reflektuje na požiadavky spoločnosti otvorením nového magisterského študijného odboru – Politická komunikácia.

Za týmto programom sa skrýva ambiciózny cieľ - zvýšiť profesionálnu úroveň tých, ktorí v politike pracujú.

Absolventom bakalárskeho štúdia žurnalistiky, masmédií, politológie a iných spoločenskovedných odborov je určený nový magisterský študijný program Politická komunikácia. Jeho cieľom je príprava študentov na širšiu škálu povolaní a pracovných pozícií v oblasti verejného a politického života, žurnalistiky, masovej komunikácie, politickej reklamy a marketingu. Absolventi programu sa môžu uplatniť ako budúci pracovníci na všetkých úrovniach verejnej správy, poradcovia politikov, tlačoví tajomníci, pracovníci komunikačných oddelení, hovorcovia, politickí analytici a komentátori, ale aj ako organizátori politických kampaní.

„Politika a politická komunikácia je stredobodom spoločenského života, a preto je potrebné zvyšovať jej profesionálnu úroveň,“ vysvetľuje motív vzniku študijného programu dekan Brečka. „Okrem toho tento program zapĺňa medzeru v študijných programoch, ktoré doteraz ponúkali slovenské vysoké školy so zameraním na žurnalistiku a komunikáciu,“ dodáva.

Štúdium tohto magisterského študijného programu je primárne určené absolventom bakalárskeho štúdia so zameraním na žurnalistiku a komunikáciu, tí budú prijímaní bez prijímacích pohovorov. Prijímacie pohovory, na ktorých budú uchádzači musieť preukázať všeobecný politický prehľad, prehľad o slovenskej mediálnej scéne, ako aj základné poznatky zo spoločenských vied, absolvujú len uchádzači z iných príbuzných odborov ako je sociológia, psychológia, politológia, filozofia a pod. Kapacita prijatých študentov je obmedzená na počet 30.
TASR informovala Katarína Hodorová z PEVŠ.

Zdroj: http://www.student24.sk/clanky?extend.139998_PEVS-otvara-novy-odbor-Politicka-komunikacia