Fakulta biotechnológie a potravinárstva oslávila 10. výročie

31.01.2013

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre si 29. januára pripomenula desiate výročie svojho založenia. V aule univerzity sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FBP, na ktorom sa okrem vedenia univerzity a fakulty zúčastnil aj minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, predstavitelia partnerských univerzít zo Slovenska, Čiech, Poľska, talianskej univerzity v Molise, ako aj zástupcovia spolupracujúcich inštitúcií a pracovníci SPU.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva bola zriadená rozhodnutím Akreditačnej komisie vlády SR 23. mája 2002 a priznaním práva pôsobenia rozhodnutím MŠ SR 26. júna 2002. Ďalším legislatívnym aktom bola zriaďovacia listina rektora SPU v Nitre z 1. októbra 2002, čím fakulta de jure i de facto mohla začať svoju činnosť.

„Naša fakulta je prestížnou európskou akademickou inštitúciou – za 10 rokov jej existencie úspešne ukončilo inžinierske štúdium 1205 absolventov, z toho  803 potravinárske študijné programy, 212 ŠP aplikovaná biológia a 190 študentov absolvovalo ŠP biotechnológie. Výsledky publikované v renomovaných vedeckých periodikách a ich ohlas v citovanosti, zaraďujú FBP na popredné miesto v kvalifikačnom rebríčku slovenských fakúlt,“ uviedol vo svojom príhovore prof. Ing. Ján Tomáš, CSc., dekan  FBP.

Význam fakulty vyzdvihol aj rektor SPU Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.: „FBP sa vždy riadila myšlienkou, že v dnešnom globálnom svete ten, kto intenzívne a systematicky nepracuje na sebe, nenapreduje a zajtra bude zaostávať. Aby obstála, tradičné metódy podporila novými formami a prístupmi. Svojim študentom poskytuje vzdelanie na úrovni republikového štandardu a v oblasti výskumu napĺňa svoje poslanie riešením výskumných projektov programov národného i medzinárodného charakteru či budovaním Centra excelentnosti pre bielo-zelenú biotechnológiu. Nebojí sa modernizácie a adaptácie na nové významné úlohy vedy, vzdelávania a výchovy našich študentov. Za to jej patrí naše uznanie!“

V ďalšej časti programu jubilujúcu fakultu pozdravil šéf rezortu pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek, generálny riaditeľ Sekcie VŠ MŠVVaŠ Peter Plavčan a dekani spolupracujúcich fakúlt z partnerských univerzít.

Súčasťou slávnostného zasadnutia bolo aj odovzdanie ocenení významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj fakulty a jej postavenie v európskom systéme vzdelávania, vedy a výskumu, ako aj partnerským inštitúciám.

Záver podujatia obohatila kultúrnym programom spevácka skupina FS Zobor.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/fakulta-biotechnologie-a-potravinarstva-oslavila-10-vyrocie/