Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sprístupnila svoje katedry a laboratóriá

02.02.2019

Pôda nás živí, nie je tráva ako tráva, svet semien pod lupou, po stopách DNA, záhady zoológie, každodenná udržateľnosť... Aj také boli témy  prednášok, interaktívnych prehliadok, praktických ukážok a cvičení, ktoré pre návštevníkov Dňa otvorených dverí na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU pripravili 1. februára.

Stredoškoláci mohli počas dňa zavítať na ktorúkoľvek katedru a zoznámiť sa so študijnými programami a predmetmi, ktoré tam vyučujú.  Navštívili Výskumné centrum AgroBioTech SPU,  jazdecký areál, sokoliarov sv. Svorada, Univerzitné vivárium či miniZOO.  V rýchlokurze mikroskopovania sa naučili ako zhotoviť mikroskopický preparát, dozvedeli sa, či sa vedia hospodárske zvieratá slušne správať, prelistovali si unikátne herbáre, prezreli zoologické a mineralogické zbierky ako aj anatomické preparáty, vyskúšali si základné molekulovo-genetické analýzy, dozvedeli sa, že len vďaka kvalitným krmivám môžeme mať kvalitné potraviny, mohli pozorovať hmyz pod binokulárnou lupou, zoznámili sa s najvýznamnejšími chorobami a škodcami na poli a v záhradách, prístrojmi a pomôckami na meranie krvného tlaku, telesnej kompozície a programami na tvorbu jedálnička. Inšpiratívny deň mohli zakončiť vo fakultnom Agrobiokine pri zaujímavých  filmoch  a vypiť si šálku kávy alebo čaju.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov ponúka 8 študijných programov na bakalárskom a 9 na inžinierskom stupni štúdia.

Prihlášky na bakalárske štúdium treba podávať do 30. apríla, prijímacie konanie sa uskutoční 4. – 5. júna. Najbližší Deň otvorených dverí na FAPZ pripravujú 15. februára. Viac na www.fapz.uniag.sk

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/fakulta-agrobiol%C3%B3gie-a-potravinov%C3%BDch-zdrojov-spr%C3%ADstupnila-svoje-katedry-a-laborat%C3%B3ri%C3%A1/