Exkurzie pomáhajú prepájať školy a prax

15.09.2015

Od štartu národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" sa do programu zapojilo osem slovenských univerzít. Do konca januára 2015 vysokoškoláci navštívili prostredníctvom exkurzií 93 podnikov a spoločností po celom Slovensku.

Národný projekt „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti" ponúka rôzne formy aktivít. Okrem posudzovania viac ako 1800 študijných programov podľa potrieb trhu a počtu absolventov vysokých škôl, cez vytváranie vysokoškolských výučbových centier praxe na samotných vysokých školách, až po vzdelávanie prostredníctvom podpôr dlhodobej praxe v domácich a zahraničných firmách, alebo krátkodobej praxe - jedno, prípadne dvojdňovej exkurzie.

Žilinská univerzita najčastejšie vysiela študentov na exkurzie

Medzi jednu z najčastejších metodických foriem výučby vo firme patria exkurzie. Takéto krátkodobé pobyty, ktoré patria medzi nástroje prepájania štúdia s pracovným životom, zabezpečujú študentom zmysluplnosť ich štúdia na vysokých školách. Doteraz sa prostredníctvom národného projektu zúčastnilo exkurzií 3 243 študentov. Medzi najaktívnejších patrili študenti Žilinskej univerzity v Žiline, ktorí tvorili až 32 percent všetkých absolventov exkurzií. Za nimi nasledovali študenti Technickej univerzity v Košiciach (24 percent) a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (16 percent). Do ukončenia projektu je v pláne sprostredkovať tento krátkodobý pobyt vo firmách ešte ďalším, minimálne 300 vysokoškolákom. Pri exkurziách sa študenti oboznámia s pracovným prostredím výrobného podniku a získajú prvé skúsenosti s prostredím výroby. Začiatkom roka absolvovali poslucháči Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre exkurzie v známych podnikoch z oblasti vinárstva Víno Matyšák z Pezinka a Hubert J. E. v Seredi.

Exkurzie približujú výrobný proces

V spoločnosti  Víno Matyšák, s.r.o., študentom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity priblížili, ako je z ekonomického, marketingového a obchodného hľadiska možné využiť rodinný podnik pri výrobe vína a následného predaja prostredníctvom rôznych distribučných kanálov. Taktiež ich oboznámili s celou históriou firmy, ktorá v súčasnosti zamestnáva približne 150 ľudí, ako aj s výrobným procesom vína, destilátov a sektu. Mohli vidieť, že pri výrobnom procese sa využívajú moderné technológie a automatizácia tak, aby boli dodržané všetky normy, predovšetkým hygienické a zdravotné, platné na území SR a EÚ. Ich výrobná hala je vybavená najmodernejšími technológiami, ktoré umožňujú produkciu vín najvyššej kvality. Táto vinárska firma má tri prevádzky, v ktorých môže poskytnúť prax alebo exkurziu pre študentov. „Máme hotel, reštauráciu a samotnú výrobnú halu, ktorú voláme vínna pivnica. Napríklad v hoteli je možné absolvovať exkurziu, kde sommelier študentom predvedie prípravu stolovania a degustáciu vína. Taktiež im vysvetlí z čoho pozostáva práca sommeliera, alebo aké sú najnovšie trendy v oblasti vinárstva a sommelierstva," hovorí Dana Miklovičová, manažérka kvality spoločnosti Víno Matyšák, ktorá pravidelne sprevádza exkurzie študentov. Po absolvovaní takejto prehliadky už majú vysokoškoláci určitú predstavu nielen o tom, ako vyzerá zázemie hotela, ale aj to, ako vyzerá práca takéhoto odborníka - špecialistu na víno a ostatné nápoje, že to nie je iba také popíjanie vína. „Ďalšie možnosti dlhodobej praxe, alebo krátkych exkurzii, u nás poskytujeme v našej prevádzke na Glejovke, kde prebieha celý proces spracovania hrozna, výroby, archivácie a predaja vína. Študenti sem najčastejšie chodia na exkurziu z Ekonomickej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity alebo Chemicko-technologickej fakulty STU. Na exkurzie chodievajú hlavne aby videli priestory výroby a spracovania vína. Viete, môžete sa teoreticky naučiť celý ten proces, ale ak to nevidíte na vlastne oči, tak ho nemusíte pochopiť. Taktiež tu máme veľmi dobre vybavené laboratória, kde študenti môžu vidieť, aké chemické a technologické procesy sa sledujú pri výrobe a spracovaní vína," dodáva pani Miklovičová. Podľa Petra Matyšáka, majiteľa a riaditeľa spoločnosti Víno Matyšák, každý rozumný riaditeľ alebo zamestnávateľ je iba rád, ak môže ponúknuť svoje výrobné haly mladým praktikantom. „Už tam si vieme vytipovať svojich budúcich zamestnancov. Sú to najčastejšie tí, čo sa naviac pýtajú a exkurziu nepovažujú za nutné zlo, ktoré musia absolvovať," hovorí majiteľ firmy Víno Matyšák.

Problém je prísna legislatíva

Poskytovanie krátkodobej a dlhodobej praxe pre vysokoškolákov má aj svoje úskalia pre firmu. Predstavitelia týchto spoločností by privítali väčšiu legislatívnu voľnosť. Najväčší problém vidí Dana Miklovičová v legislatíve a prísnych pracovno-právnych pravidlách. „Naše zákony nepoznajú pojem neplatenej krátkodobej alebo dlhodobej neplatenej stáže. Takže ak k nám niekto príde praxovať, hoci aj na jeden deň, musíme ho nahlásiť do Sociálnej poisťovne a potom aj odhlásiť. Inak by sme mohli byť obvinení z nelegálnej práce," sťažuje Dana Miklovičová. Aj Ingrid Vajcziková, hlavný enológ a organizátorka exkurzií v sereďskej spoločnosti Hubert J. E., poukazuje na ďalší administratívny a legislatívny problém. „My sme potravinárska firma, kde sú prísne bezpečnostné a hygienické pravidlá. Ak sa má študent dostať do reálnej prevádzky a počas exkurzie si dôkladne prezrieť celý výrobný proces, mal by mať buď potravinársky preukaz alebo absolvovať náročné školenie, ktoré je však dosť drahé a neúmerne zaťažuje našu firmu," hovorí Ingrid Vajcziková. A tu je priestor pre samotné vysoké školy, aby svojich študentov „vyzbrojili" takýmito školeniami, či už sa týka BOZP alebo potravín. Takto by sa otvoril väčší priestor pre poskytovanie väčšieho počtu miest pre absolvovanie praxe alebo exkurzií vo výrobných podnikoch.

Zdroj: Mgr. Radko DUDA

externý prispievateľ

Kontakt: 0907636215