Envirocentrum bude vzdelávať verejnosť v oblasti klimatických zmien

19.05.2023

V Nitre vznikne Envirocentrum zamerané na vzdelávanie a osvetu v oblasti klimatických zmien a extrémov počasia. Pripravuje ho Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI) Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vo svojom areáli na Hospodárskej ulici 7.

Na projekt získala 1,87 milióna eur z eurofondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkové oprávnené náklady budú 1,96 milióna eur. Ako informoval dekan FZKI Dušan Igaz, Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie bude slúžiť nielen študentom fakulty, ale aj stredoškolákom a žiakom základných škôl, ktorí sem budú chodiť na zážitkové exkurzie. „Budú sa môcť napríklad dozvedieť, ako sa v čase mení koryto rieky, alebo ako sa vytvára povodňová vlna. Na interaktívnych modeloch uvidia funkcie rôznych typov vodných stavieb a objektov na vodnom toku, čo umožní pochopiť proces prepadu vody ponad hať, proces transformácie povodňovej vlny, procesy vymieľania a ukladania sedimentov po prechode povodňovej vlny a podobne,“ uviedol.

Envirocentrum vznikne prístavbou a nadstavbou objektu Hydraulického laboratória Ústavu krajinného inžinierstva FZKI. Búracie práce sú už zrealizované, v súčasnosti sa začína výstavba. Budova má byť podľa zmluvy s dodávateľom prác skolaudovaná do konca roka 2023. Aktivity projektu sa začnú realizovať po kolaudácii v roku 2024.

Hlavnou témou Envirocentra bude adaptácia na zmenu klímy, ktorá spôsobuje extrémy počasia – suchá a povodne. Ako priblížil dekan Igaz, fakulta nadväzuje na svoj vzdelávací projekt Vplyv klimatickej zmeny na extrémy počasia, ktorý sa sčasti realizoval na univerzite, sčasti na rôznych stredných školách, ale aj v nákupných centrách. Keď vyšla výzva v rámci eurofondov, fakulta uvítala možnosť mať vlastný priestor na edukačné aktivity, ktorý by bol zároveň prístupný verejnosti. „Chodievame po stredných školách, no u nás vieme študentom lepšie ukázať dané javy, pretože tu môžeme mať aj zariadenia, ktoré vieme ťažko preniesť na strednú školu, napríklad rôzne meteostanice, model riečneho koryta alebo hydraulický žľab s možnosťou zmeny jeho sklonu,“ poukázala Kristína Candráková z Informačno-komunikačného centra FZKI.

Do projektu sa zapojí aj Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ktorá už túto jeseň vybuduje vo svojom areáli náučný chodník s osemnástimi modelmi výsadieb. Náučný chodník bude prezentovať verejnosti inovatívne prístupy projektovania a údržby bylinných spoločenstiev s ohľadom na klimatickú zmenu. „Záhony sú navrhnuté tak, aby dokázali týmto zmenám odolávať, čiže aj pri vyšších teplotách a nižších zrážkach budú stále plniť svoje funkcie,“ poukázal profesor Igaz. Verejnosť bude môcť na názorných ukážkach vidieť, že inak sa správa porast, keď je navrhnutý s diferencovaným koreňovým systémom a môže využiť vodu prístupnú z rôznych hĺbok. Nebudú chýbať ani informačné tabule pre tých, ktorí sa nezúčastnia komentovanej prehliadky, ale budú si chcieť pozrieť náučný chodník bez sprievodcu.

Súčasťou projektu Envirocentra je aj príprava brožúr, letákov, vedeckého časopisu a dokumentárneho filmu o problematike adaptácie na klimatické zmeny. Konať sa bude tiež fotosúťaž s touto témou. Tie najlepšie fotografie nájdu svoje miesto na stenách nového Envirocentra. Cieľom je zvýšiť všímavosť ku klimatickej zmene, ktorá prebieha všade okolo nás.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/envirocentrum-bude-vzdelavat-verejnost-v-oblasti-klimatickych-zmien