Enlight je šanca na medzinárodnú skúsenosť

07.11.2022

Aktivity univerzitnej aliancie ENLIGHT, ktorej je UK súčasťou, v uplynulých mesiacoch sprostredkovali medzinárodnú skúsenosť ďalším študentom aj vyučujúcim.

ENLIVE – študenti vytvárali mediálne kampane

Študenti a študentky UK sa v uplynulom semestri zúčastnili medzinárodného vysokoškolského projektu ENLIVE. Spolu s kolegami a kolegyňami z Univerzity v Göttingene v Nemecku sa počas virtuálnych webinárov podieľali na príprave mediálnych kampaní zameraných na témy týkajúce sa každodenného života súčasnej mladej generácie ako sú klimatická zmena a aktivizmus, trvalá udržateľnosť a obehové hospodárstvo, sociálna inklúzia fyzicky a psychicky postihnutých osôb, diverzita na sociálnych médiách, vplyv sociálnych médií na ľudské zdravie a vzdelávanie o rodovej rovnosti. Študenti pracovali pod vedením Ashley Chandlerovej z Univerzity v Göttingene a Anety Barnesovej a Lenky Jeleňovej z Univerzity Komenského v Bratislave. Vytvorené mediálne kampane boli zverejnené na instagramových stránkach zúčastnených univerzít a študentskej site ENLIGHT.

Na FSEV UK začali hybridný kurz o rovnosti príležitostí

Na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK sa v septembri konal úvodný týždeň hybridného kurzu zameraného na výskum v oblasti rovnosti príležitostí Designing Research on Different Dimensions of Equity. Hybridné intenzívne kurzy (blended intensive programmes) sú novým formátom spoločného medzinárodného vzdelávania. Zahŕňajú v rámci jedného kurzu online hodiny a minimálne 5 dní prezenčného vyučovania. Docent Andrej Findor zo FSEV UK sa v rámci univerzitnej aliancie ENLIGHT podujal na UK ako prvý zorganizovať takýto formát kurzu spolu s kolegami z univerzít v Göttingene, Groningene, Gente a Baskickej univerzity.

Ako hodnotí kurz? „Zaujímavé bolo vidieť, ako (ne)máme na Slovensku vytvorené inštitúcie, ktoré by mali rovnosť príležitostí zabezpečovať. Takisto bolo zaujímavé pozorovať reakcie účastníkov na prezentácie partneriek z Regionálnej akadémie ENLIGHT z Magistrátu mesta Bratislava, komunitného centra Mareena a Migračného úradu SR, ktoré boli rovnako prekvapivé a prínosné aj pre nás na Slovensku. Zdôraznil by som interdisciplinaritu, kurz sme viedli spolu s kolegami z oblasti ekonómie, politológie, jazykovedy a sociológie.“

Kolegovia zo zahraničia ocenili otvorenosť a transparentnosť partneriek hovoriacich o téme utečenectva a imigrácie na Slovensku, čo im umožnilo porovnať si správy z ich krajín so slovenskou realitou. „Začať kurz spoločným týždňom v Bratislave bolo výborné rozhodnutie,“ hovorí profesorka sociológie Sabine Otten z Univerzity v Groningene, ktorá bola jednou z organizátoriek.

Účastníci sa rozišli s pevným plánom online časti kurzu, ktorá bude trvať do 16. decembra. Študenti v malých skupinách spolu so svojimi supervízormi, ktorých si vybrali spomedzi učiteľov, budú pracovať na svojich projektoch. „Veríme, že tento kurz je úspešným začiatkom nových formátov vyučovania nielen na našej z univerzite,“ hovorí projektová manažérka Silvia Hlavinková z Oddelenia pre ENLIGHT.

ENLIGHT Partner Search Tool

Nápady a témy na spoluprácu s partnermi v ktoromkoľvek z deviatich miest a regiónov zapojených do ENLIGHTu môžu členovia akademickej obce nájsť vo vyhľadávači partnerov na webe enlight-eu.org. Študenti tu tiež nájdu výzvy otvorené pre absolventské projekty.

ENLIGHT semestrálne mobility:

15. decembra 2022 - spustenie prihlasovania na ENLIGHT semestrálne mobility v akademickom roku 2023/2024

informácie o ENLIGHT mobilitách nájdete na: https://uniba.sk/index.php?id=28354
ENLIGHT Online Lectures

ENLIGHT prednášky prinášajú priestor na online diskusiu medzi odborníkmi z aliancie ENLIGHT a širokou verejnosťou.
prednášky sú zamerané na 5 hlavných oblastí záujmu:
zdravie a pohoda,
digitálna revolúcia a vplyv digitalizácie,
klimatická zmena,
energetika a obehové hospodárstvo,
rovnosť.
Všetky online prednášky nájdete na ENLIGHT youtube kanáli.
ENLIGHT online prednášky sa organizujú každý semester. Vždy sú zamerané na jednu z piatich ENLIGHT oblastí.
Na prednáškach sa stretávajú akademici a vedci z celej aliancie a diskutujú o rôznych prístupoch k zmene klímy. Ústrednou témou jesenného cyklu je Zdravie.
Všetky prednášky sa konajú online, živý prenos je dostupný na youtube. Po každej prednáške nasleduje networking určený pre členov aliancie. Program nadchádzajúcich ENLIGHT prednášok:
                  14. 12. 2022: Health & Sustainability

                  11. 01. 2023: Urban Health

                  08. 02. 2023: Health & digitalization

 

Regionálna Akadémia

Regionálna akadémia je flexibilná platforma pre odborný dialóg medzi akademickým a externým prostredím. Je postavená na inovatívnom modeli partnerstva s miestnou komunitou, firmami a ďalšími partnermi. Spolupráca s regionálnymi partnermi prebieha formou pravidelných stretnutí, organizáciou spoločných aktivít, ako sú panelové diskusie, webináre, menšie stretnutia zamerané na konkrétnu oblasť, prakticky orientované prednášky, odborné konzultácie a podobne. Regionálna akadémia je otvorená všetkým študentom, akademickým aj administratívnym pracovníkom UK. Rovnako tak prináša možnosti pre všetkých externých partnerov, ktorí majú záujem spolupracovať s našou univerzitou. V rámci ENLIGHT má Univerzita Komenského dvoch oficiálnych asociatívnych partnerov: Magistrát Mesta Bratislava a ESET.

Prednášky partnerov Regionálnej Akadémie

okrem ENLIGHT online prednášok sa snažíme študentom prinášať prednášky, ktoré sa týkajú aktuálnej problematiky
prednášajúci sú ľudia z praxe
9. 11. 2022 sa bude v Martine konať prednáška Porušovanie práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri pôrodoch. Prednáška je určená aj pre širšiu verejnosť.
14. 12. 2022 bude v starej budove prednáška od politológa a Prezidenta Inštitútu pre verejné otázky, pána Grigorija Mesežnikova: Russian aggression against Ukraine 
Superuniverzita ENLIGHT
Univerzitná aliancia ENLIGHT vznikla, aby pomohla budovať základy integrovaného európskeho systému vysokoškolského vzdelávania. Dlhodobá vízia je, aby sa aliancia ENLIGHT do roku 2030 transformovala na integrovaný európsky systém vysokých škôl bez prekážok v štúdiu, výučbe a v spolupráci. Umožní voľný pohyb študentov a zamestnancov medzi deviatimi partnerskými inštitúciami, zdieľanie materiálnych zdrojov a investície do spoločnej výskumnej infraštruktúry.
ENLIGHT univerzity
Univerzita v Baskicku (Španielsko)

Univerzita v Bordeaux (Francúzsko)

Írska národná univerzita v Galway (Írsko)

Univerzita v Gente (Belgicko)

Univerzita v Göttingene (Nemecko)

Univerzita v Groningene (Holandsko)

Univerzita v Tartu (Estónsko)

Univerzita v Uppsale (Švédsko)

Univerzita Komenského (Slovensko)
Viac informácií nájdete na uniba.sk/enlight

Barbora Tancerová  

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/enlight-je-sanca-na-medzinarodnu-skusenost/