Vedecký tím z PriF Univerzity Komenského v Bratislave objavil nový druh pravekého gekóna

08.02.2024

Poznanie vývinu živočíchov na našom kontinente je zase o kúsok ďalej. Medzinárodný tím amerických, francúzskych a slovenských odborníkov na plazy objavil a popísal nový druh pravekého gekóna. Článok o ňom vyšiel koncom roka 2023 v prestížnom medzinárodnom časopise Acta Palaeontologica Polonica.

„Cieľom nášho výskumu boli fosílne zvyšky gekóna zo spodného eocénu Francúzska. Jeho vek je 50 miliónov rokov a pochádza z obdobia, ktoré bežný človek pozná ako staršie treťohory. V prípade tohto gekóna ide o pre vedu nový rod,“ uviedol Andrej Čerňanský z Katedry ekológie Prírodovedeckej fakulty UK, ktorý bol slovenským členom tímu. Výskumníci nazvali nový druh Bauersaurus, na počesť amerického herpetológa Aarona Bauera.

Globálna klíma v čase, kedy žil Bauersaurus, bola veľmi teplá, najteplejšia za posledných 200 miliónov rokov. Na väčšine kontinentov boli pralesy podobné tým v Južnej Amerike. Na póloch chýbal ľad, a tak bola hladina oceánov vyššia. Európa bola v tom čase súostrovie a mnohé oblasti boli zaplavené morom.

Bauersaurus sa vôbec sa nepodobal na dnešné, ani na iné známe treťohorné gekóny. Naopak sa svojou morfológiou výrazne podobá na jurského gekóna z oblasti Solnhofen v Nemecku, odkiaľ pochádza aj známy Archaeopteryx či nálezy pterosaurov.

„Má množstvo primitívnych znakov, ktoré sa u dnešných zástupcov týchto plazov nenachádzajú. Prekvapením pre nás bolo, že niektoré znaky nachádzame u mladšieho gekóna z Eocénu, hoci tieto dva gekóny však od seba oddeľuje vyše 100 miliónov rokov a najmä známe masové vymieranie na konci druhohôr. Práve pri tomto vymieraní vyhynuli napríklad nevtáčie dinosaury, pterosaury či amonity. Výrazne negatívne ovplyvnilo aj šupinaté plazy, teda aj jaštery, ako sú gekóny. Nález z Francúzska teda poukazuje na to, že jedna archaická línia gekónov prežila toto vymieranie a v období pred 50 miliónmi spolunažívala v  Európe spolu s už modernejšími gekónmi,“ vysvetľuje jedinečnosť objavu Andrej Čerňanský.

Evolúcia týchto ikonických jašterov, ktorí vedia behať po stene a dokonca aj po skle, je teda oveľa zaujímavejšia, než sa doteraz vedelo.

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vedecky-tim-zprirodovedeckej-fakulty-objavil-novy-druh-pravekeho-gekona/