Doplňujúce prijímacie konanie na Univerzitu J. Selyeho

30.04.2018

Univerzita J. Selyeho v Komárne zverejnila doplňujúce prijímacie konanie na bakalárske študijné programy (okrem Predškolskej a elementárnej pedagogiky - externé). Termín na podávanie prihlášok je do 30. júna 2018.

Zdroj: http://ujs.sk/sk/