Detská univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2014

25.06.2014

Po druhý krát sa v dňoch 7.7 – 11.7. 2014 otvoria vysokoškolské brány pre deti vo veku od 9 – 15 rokov.

Pre 50 detí sú pripravené nielen klasické prednášky, ale aj formou hier im predstavíme jednotlivé aktivity, ktoré sú vytvorené podľa zamerania a študijných odborov fakúlt a inštitútu UCM.

Fakulta prírodných vied kamarátom DUCM prezradí tajomstvo mikrovlnky, čo hrozí heslám v počítači a nebudú chýbať ani pokusy v špecializovaných  laboratóriách.  Samozrejme v prvý deň nemôže chýbať slávnostná imatrikulácia, ktorá sa uskutoční v priestoroch kina Oko, Nám. J. Herdu 2, Trnava o 15:00 hod.

Druhý deň bude patriť Inštitútu fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a deti si budú môcť zasúťažiť v rámci športovo-pohybovej aktivity, naučia sa základy znakovej reči i ako zlepšiť pohodu a zdravie domácimi maznáčikmi a hudbou.

Výlet do minulosti, kde prežijete stredoveký deň so všetkým, čo k tomu patrí, pripravila  pre kamarátov DUCM Fakulta sociálnych vied.

Filozofická fakulta si pre deti pripravila nezabudnuteľný výlet na Bradlo „Po stopách M. R. Štefánika“ , ktorý bude obohatený o hľadanie pokladov „geokešing“

Na Fakulte masmediálnej komunikácie je pre teba pripravená práca v rádiu a v televízii, pred kamerou aj za kamerou. Budeš naša hviezda.

Na každej fakulte je pripravený pestrý program, ktorý je obohatený o rôzne prekvapenia. Každý kamarát DUCM si odnesie množstvo nezabudnuteľných zážitkov a v neposlednom rade hlavu plnú nových informácií a vedomostí.

Deťom budú rozdané „indexy“ -  tzv. výkazy o štúdiu, kde budú mať jednotlivé aktivity detského univerzitného štúdia rozpísané a budú si môcť prečítať, čo všetko ich čaká.

Každý kamarát DUCM dostane zaujímavé darčekové predmety, ktoré mu budú aj po skončení DUCM pripomínať príjemné dni strávené na pôde univerzity. Samozrejmosťou je celodenná strava a zabezpečený pitný režim.

Štúdium na DUCM bude ukončené slávnostnou promóciou a za účasti štatutárov UCM budú kamarátom DUCM  odovzdané diplomy za absolvovanie štúdia. Na túto slávnostnú udalosť sú vítaní aj samotní rodičia.

Poslaním Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave je v duchu kresťanských a národných ideálov a v súlade s demokratickými zásadami vychovávať kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní úspešne rozvíjať slovenskú kultúru, vedu a vzdelanosť v kontexte európskeho a svetového kultúrneho dedičstva. V súčasnosti má štyri schopné, úspešné fakulty a jeden inštitút s kvalitným pedagogickým, ale i vedeckovýskumným pôsobením.

Zdroj: Mgr. Dominika Zdaríleková

Referentka PR UCM v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave