Deň otvorených dverí

19.11.2018

V Akadémii ozbrojených síl sa konal 13. novembra 2018 deň otvorených dverí (DOD). Jeho účelom bolo priblížiť záujemcom o štúdium na akadémii (v akademickom roku 2019/2020) informácie o prijímacom konaní, vysokoškolskom štúdiu a vojenskom živote kadetov, podať informácie o materiálnych, ekonomických, študijných podmienkach.

Tohoročného DOD sa zúčastnilo do 300 stredoškolákov z celého Slovenska. Organizátori pre nich pripravili prezentačný program, ktorý zahrnul vystúpenia renomovaných učiteľov a garantov k ponúkaným študijným programom Bezpečnosť a obrana štátu (doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.), Elektronické zbraňové systémy (prof. Ing. Ján Kurty, PhD.), Vojenské spojovacie a informačné systémy (doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.) a Zbraňové systémy, zbrane a ich časti (prof. Ing. Peter Droppa, PhD.) V informáciách o jednotlivých študijných programoch o. i. odznelo zameranie obsahu štúdia, profilácia odborných predmetov, uplatnenie študentov vo vojenskej i v civilnej sfére.

Stredoškolská mládež mala možnosť prezrieť si odborné učebne a laboratóriá katedier podľa individuálneho záujmu a položiť otázky k štúdiu učiteľom prítomným na prezentáciách.

Súčasťou programu DOD bola aj ukážka vojenského programu vo vonkajších priestoroch školy (pasca na vozidlo s cieľom získať dokumenty). Vojenský program je neoddeliteľnou súčasťou vysokoškolského denného štúdia na AOS, keďže jej absolventi získavajú nielen vysokoškolský titul Ing., Mgr. ale aj vojenskú hodnosť poručík.

Záujemcovia o štúdium na AOS pošlú prihlášky na štúdium do 28. februára 2019.

Zdroj: http://aos.sk/?stranky=aktuality18/DOD_jesen.php