Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

26.09.2018

Deň otvorených dverí Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

štvrtok 25.10. 2018 od 9:00 do 17:00
(týždeň pred začiatkom jesenných prázdnin)

DOD bude vo všetkých troch budovách VŠVU v Bratislave, predstavia sa všetky katedry a ateliéry.

- Hviezdoslavovo námestie 18
- Drotárska cesta 44
- Koceľova 23

Viac o katedrách/ateliéroch https://vimeo.com/album/2515238

Čo vás čaká?
- komentované prehliadky 
- individuálne konzultácie portfólií s pedagógmi
- prezentácie ateliérov
- výstavy študentských prác a publikácií
- špeciálny program ateliérov

V prípade otázok nás kontaktujte na pr@vsvu.sk

Zdroj: http://www.vsvu.sk/o-nas/dod/