Deň otvorených dverí Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

11.01.2019

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 7. februára 2019.

Program DOD 2019:

 

8.00 otvorenie podujatia vo vestibule SvF

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
8.30   Tour de SvF  (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

9.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

 

11.00 – 11.45 Hlavný program DOD v Aule akademika Bellu (B101):

Otvorenie a privítanie účastníkov,
Stavbárska olympiáda – ocenenie víťazov súťaže,
Príhovor dekana,
Vzácne vedomosti ľudí z praxe,
Informácie o štúdiu, študijných programoch, prihláškach/prodekan pre vzdelávanie,
Ubytovanie a športové aktivity študentov SvF/zástupca ZŠ SvF,
Diskusia/ospravedlnenky

12.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.00 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

13.30 Tour de SvF (prezentácia študijných programov, praktické ukážky, diplomové práce, skice, priestorové makety interiérov/exteriérov  a pod. v učebniach, prehliadka laboratórií, knižnice, telocvične a plavárne)

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii na t.č.02/59 274 708, na mob.č. 0911 294 351 alebo na e-mailovej adrese: valeria.kocianova@stuba.sk

Zdroj: https://www.svf.stuba.sk/