Deň otvorených dverí na Univerzite J. Selyeho!

10.01.2018

Univerzita aj tento rok usporiada jednotné Dni otvorených dverí dňa 14.02.2018 na všetkých svojich fakultách.
Program sa začína v predpoludní, a končí sa poobedňajších hodinách. Na podujatí sa uchádzači môžu dozvedieť všetky dôležité informácie týkajúce sa štúdia a prihlášky. Čo všetko čaká na záujemcov?

- výstavy
- prednášky týkajúce sa štúdia
- stánky katedier
- suveníry a ešte mnoho ďalších zaujímavých vecí

Podujatie sa začína s príhovorom rektora a oboznámením programu Potom nasledujú prednášky fakúlt a predstavenie sa stánkov katedier. Počas dňa účastníci majú možnosť zahliadnuť do života univerzity aj pomocou výstav, interaktívnych hier, prezentácie študentskej samosprávy, navštívením budov univerzity ako aj nahliadnuť do prednášok alebo seminárov.

Všetkých záujemcov srdečne očakávame.

Zdroj: http://ujs.sk/sk/den-otvorenych-dveri-2018.html