Deň otvorených dverí na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

31.10.2018

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pozýva záujemcov o štúdium a verejnosť na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 8.11.2018 o 9:00 do 15:00 v historickej budove UK na Šafárikovom námestí 6.

PROGRAM

- prezentácia možností štúdia,

- prezentácia študentských mobilít,

- výstava zbraní a iných predmetov použitých páchateľmi,

- simulované súdne spory (moot court) s možnosťou aktívneho zapojenia publika,

- súťaž v debatovaní,

- rekonštrukcia procesu s čarodejnicou,

- stretnutie s vedením fakulty,

- ďalšie zaujímavosti

Zdroj: https://www.flaw.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/pravnicka-fakulta-uk/article/den-otvorenych-dveri-na-fakulte/