Deň otvorených dverí na Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

08.02.2018

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí!


10. 03. 2018; 14:00 – 17:00

Radi Vás privítame na našej akadémii na Botanickej 2, Banská Štiavnica a poskytneme Vám informácie o akreditovaných bakalárskych a magisterských programoch a ďalších súčasných i pripravovaných formách štúdia.
Naši študenti sa Vám predstavia aj v rámci koncertných prezentácií.

Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!

Zdroj: http://huaja.org/?p=2036