Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UPJŠ prilákal stovky potenciálnych študentov

15.02.2016

Niekoľko stoviek záujemcov o vysokoškolské štúdium humanitných, spoločenských a behaviorálnych, historických a pedagogických študijných odborov navštívilo areál Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci fakultného Dňa otvorených dverí, ktorý sa konal v piatok 12. februára 2016.

Krátko pred začiatkom výučby v letnom semestri otvorila svoje brány pre potenciálnych študentov Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach. Vo svojom areáli na Moyzesovej 9 a Ulici Dr. Kostlivého v historickom centre mesta zriadila jedenásť stanovíšť, na ktorých poskytla budúcim vysokoškolákom odpovede na otázky týkajúce sa študijných programov, nárokov štúdia a možností uplatnenia sa v praxi.Študenti končiacich ročníkov gymnázií a stredných škôl mohli navštíviť aj priestory špecializovaných laboratórií (fonetického, tlmočníckeho, jazykového, psychologického a pedagogického laboratória) a tiež filmového a televízneho štúdia.Lákadlom bolo aj stanovište s informáciami o vzdelávacom programe Európskej únie Erasmus+, ktorý podporuje zahraničnú mobilitu vysokoškolských študentov (podľa reakcií prítomných stredoškolákov možno usúdiť, že z aktuálnej ponuky sa ako najatraktívnejší javí semester strávený na univerzitách v Nórsku). V priestoroch budovy Minerva, ktorá slúži na voľnočasové aktivity študentov fakulty, bola pre záujemcov o štúdium pripravená improvizovaná literárna kaviareň, v rámci ktorej mohli - pri šálke kávy alebo čaju - diskutovať s literátmi pôsobiacimi na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach...

Tohtoročný fakultný Deň otvorených dverí FF UPJŠ sa uskutočnil pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

Zdroj: PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Fotogaléria k článku: