Deň otvorených dverí Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

10.10.2018

Termín: 14. december 2018

Miesto: Aula Magna (-1.61 na 1. PP) FIIT STU v Bratislave na Ilkovičovej 2 (v Mlynskej doline)
GPS: 48.153429, 17.071716
MHD: autobusy 31, 39 (príp. 30, 32, 37, 92, 192) zastávka ZOO;
električky 4, 5, 6, 9 a autobusy 28, 29 zastávka Botanická

Čas: 8.45 - (cca) 14.00 

Program:
7.45 -   9.00 Registrácia
Chodba 1. NP 

8.45 - 10.30 Informácie o FIIT STU, prijímacom konaní, štúdiu, študijných programoch
Informácie o súťaži ProFIIT a študentskom živote
Aula Magna (-1.61 na 1. PP) 

10.30 - 14.00 Prezentácia a ukážky študentských projektov
Chodba 1. PP a priestory vybraných laboratórií

Zdroj: https://www.fiit.stuba.sk/dod2018.html?page_id=5388