Celouniverzitný Deň kariéry na SPU už po štvrtý raz

04.04.2014

Pre študentov, ktorí nechcú nechať svoju budúcu kariéru v rukách náhody, SPU v Nitre už tradične organizuje Deň kariéry. Tohtoročný celouniverzitný štvrtý ročník sa konal 1. apríla. Cieľom je spojiť teóriu s praxou. Ide najmä o možnosť pre študentov a budúcich absolventov SPU oboznámiť sa s ponukami práce, pre firmy a organizácie prezentovať seba a svoju činnosť.

Šestnásť zúčastnených firiem, personálnych agentúr, spoločností a inštitúcií či portálov, orientovaných najmä na poľnohospodárske alebo technické odvetvia, predstavilo rôzne projekty, kariérne príležitosti, programy kariérneho rastu a informácie, ktoré pomôžu študentom lepšie sa zorientovať a uspieť na trhu práce, ale aj inšpirovať sa osobnosťami slovenského podnikateľského prostredia. Aj tento rok bol výber zúčastnených subjektov daný  štruktúrou fakúlt SPU: ADM Trading Prague, s.r.o., die Berater Slovensko, s.r.o., E-KU Inštitút jazykovej a interkultúrnej komunikácie, LKW Walter Internationale Transportorganisation AG, Matador Holding, a.s., Mühlbauer Technologies, s. r. o., Nestlé, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., Profi Press SK, s. r. o., RM ASSET, s. r. o., RWA Slovakia, spol. s r. o. , Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenské cukrovary, s.r.o., Slovenský chov, s.r.o., ÚPSVaR Nitra. Na podujatí sa prezentoval aj národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorý v spolupráci s SPU Deň kariéry (DK) zastrešoval.

DK už tradične pozostáva z dvoch línií: prezentácie firiem prostredníctvom výstavných  stánkov, panelov, komunikácie s predstaviteľmi a prezentácie pracovných ponúk. Práve tie  úvodným slovom otvorila prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc., prorektorka pre vzdelávaciu činnosť a ECTS. Ako uviedla, cieľom vedenia SPU je motivovať študenta, aby na sebe pracoval. „Prácu si treba hľadať už počas štúdia, lebo v súčasnosti sa od absolventov vyžadujú nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické skúsenosti. A kde a kedy ich majú  získať, keď nie počas štúdia? Preto je našou snahou vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prepojenie študentov s praxou, s cieľom zvýšiť ich zamestnanosť,“ zdôraznila  prorektorka.

Možnosť absolvovať vstupné pohovory so zástupcami firiem alebo získať od nich kompletné informácie využilo stovky záujemcov. Zaujímavosťou bolo napr. aj to, že na trinástich účastníkov podujatia z radov študentov SPU sa usmialo šťastie v podobe možnosti zapojiť sa počas troch mesiacoch pod vedením špičkových mentorov do realizácie praktických a reálnych projektov, prepájajúcich komerčnú a akademickú sféru. Vybrala ich brnenská projektová spoločnosť UNIFER.

DSC 0657.JPG
DSC 0658.JPG
DSC 0659.JPG
DSC 0661.JPG
DSC 0663.JPG
DSC 0664.JPG
DSC 0667.JPG
DSC 0671.JPG
DSC 0672.JPG
DSC 0674.JPG
DSC 0676.JPG
DSC 0681.JPG
DSC 0683.JPG
DSC 0685.JPG
DSC 0689.JPG
DSC 0692.JPG
DSC 0695.JPG
DSC 0696.JPG
DSC 0697.JPG
DSC 0699.JPG
DSC 0703.JPG
DSC 0704.JPG
DSC 0705.JPG
DSC 0706.JPG
DSC 0707.JPG
DSC 0710.JPG
DSC 0712.JPG
DSC 0714.JPG
DSC 0718.JPG
DSC 0719.JPG
DSC 0720.JPG
DSC 0724.JPG
DSC 0727.JPG
DSC 0728.JPG
DSC 0730.JPG
DSC 0731.JPG
DSC 0736.JPG
DSC 0737.JPG
DSC 0738.JPG
DSC 0739.JPG
DSC 0742.JPG
DSC 0753.JPG
DSC 0757.JPG
DSC 0758.JPG
DSC 0766.JPG
DSC 0767.JPG
DSC 0781.JPG
DSC 0784.JPG
DSC 0797.JPG
DSC 0801.JPG
DSC 0802.JPG
DSC 0809.JPG
DSC 0834.JPG

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/celouniverzitny-den-kariery-na-spu-uz-po-stvrty-raz/