Bratislavský samosprávny kraj ocenil tri osobnosti UK vrátane rektora Univerzity Komenského v Bratislave

28.01.2019

Bratislavský samosprávny kraj ocenil dňa 23. januára 2019 v Divadle Aréna osemnásť významných osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj vedy, kultúry, histórie a športu na Slovensku. Traja z ocenených pôsobia alebo pôsobili na Univerzite Komenského v Bratislave (UK).