AIESEC: Kariérne večery

18.11.2012

Dovoľujeme si informovať vás, že od pondelka 19.11.2012 rozbiehame pravidelné podujatie s názvom Kariérne večery. Ide o prednášky a diskusie, ktorých cieľom je sprostredkovať účastníkom kontakt s firemným prostredím a rozšíriť ich rozhľad o pracovnom trhu a jeho fungovaní prostredníctvom hostí, pozývaných na podujatie.

Každý týždeň (pondelok, 18.30) sa na Kariérnom večeri venujeme inej téme, pričom hosť - prednášateľ, je v danej téme odborník. Študenti majú možnosť sa o téme dozvedieť, čo ich zaujíma, pýtať sa, a nadobúdať tak vedomosti z praxe.
Miestom je Študentský domov Nitra (miestnosť 132/126).

Rozpis jednotlivých Kariérnych večerov:
19.11. - Projekt manažment - hosť: Zuzana Danechová, projektová manažérka Národné Dni Kariéry
26.11 - Podnikový manažment - hosť: Ľubomír Rybanský, generálny manažér Zovos-Eko
3.12. - Príjmací pohovor a assessment centrum - hosť: Tatiana Barillová - HR, Heineken
10.12. - Nezisková organizácia a jej fungovanie - host: Petra Hadžová, Nitrianska komunitná nadácia
17.12. - Sloboda v práci - hosť: Alena Paľová, podnikateľka, Antre


Zdroj: http://www.ukf.sk/oznamy/2608-16-11-2012---AIESEC-Karierne-vecery