Absolventi UTV pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave vystavovali fotografie v uliciach Bratislavy

24.05.2023

Netradičnou formou prezentovali výsledky svojej práce počas akademického roka 2022/2023 absolventi vzdelávacieho programu „Tematická fotografia“ na Univerzite tretieho veku pri STU. Fotografické diela vystavovali počas jedného dňa postupne na viacerých miestach Bratislavy.

Všetci absolventi majú za sebou tri roky vzdelávacieho programu „Digitálna fotografia“. Pod vedením lektora, vynikajúceho fotografa MgA. Antona Sládeka sa naučili všetko o fotografovaní - od základov až po zložitejšie kompozície, hru so svetlom, triky domáceho improvizovaného ateliéru v praxi, fotografovanie v exteriéri v noci, portréty s rekvizitami, spracovanie fotografií a mnoho ďalších zaujímavých tém a postupov. Vzdelávací program „Tematická fotografia“ je výberový pokračujúci program, zúčastňujú sa na ňom len tí najlepší, ktorých vybral priamo lektor.

Výstavu fotografií poňali netradične. Svoje diela vystavovali na rôznych verejných miestach Bratislavy, aby nimi potešili okoloidúcich a zviditeľnili našu Univerzitu tretieho veku širokej verejnosti. Výstavné putovanie hlavným mestom začali pred budovou rektorátu STU na Vazovovej ulici.

„Pri zhliadnutí diel absolventov nadobudnete pocit, že fotografie sú dielom profesionálnych fotografov – opak je však pravdou. Láska k fotografovaniu a vedomosti získané z programu na UTV pri STU ešte viac umocnili ich zanietenosť fotografovať čo najlepšie, ba priam k dokonalosti,“ zhodnotila vedúca UTV pri STU Martina Krbaťová.

Aj z atmosféry podujatia bolo zrejmé, že všetkých absolventov našej UTV však spája veľká chuť nadobúdať nové vedomosti a zručnosti pod vedením skúsených a trpezlivých lektorov.

V akademickom roku 2022/2023 navštevovalo jednotlivé ročníky programov Univerzity tretieho veku pri Slovenskej technickej univerzite v Bratislave celkovo 785 frekventantov. Za dvadsaťštyri rokov existencie prešlo vzdelávaním na UTV pri STU spolu 15 002 študentov - seniorov.

Zdroj: https://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/prehlad-aktualit/absolventi-utv-pri-stu-vystavovali-fotografie-v-uliciach-bratislavy.html?page_id=16078