Absolventi Fakulty ekonomiky a manažmentu z roku 1972 si prevzali zlaté diplomy

13.06.2022

Päťdesiatdva absolventov študijného odboru prevádzka a ekonomika, ktorí promovali v roku 1972 na Fakulte ekonomiky a manažmentu, sa 10. júna zišlo na pôde svojej alma mater, aby sa zúčastnilo na slávnostnej zlatej promócii.

Z rúk prodekanky Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Zuzany Kapsdorferovej, si prevzali pamätné zlaté diplomy, opatrené pečaťou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Boli vyjadrením úcty, vďaky a najmä skutočnosti, že naša alma mater nezabúda na svojich absolventov, že je hrdá na ich prácu a na to, čo počas predchádzajúcich desiatok rokov vytvorili v rôznych odvetviach poľnohospodárstva, potravinárstva, školstva, vedy...

„Nebudem sa k vám prihovárať ako k tým, ktorí opúšťajú brány svojej alma mater,“ oslovila jubilantov dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu prof. Elena Horská, „ale ako k tým, ktorí sa vracajú, obohatení o päťdesiat rokov života, množstvo pracovných i osobných skúseností, plnenia snov, ale aj každodenných nevyhnutných úloh, ktoré pred vás tá-ktorá doba postavila. Vraciate sa a verím, že v mysli sa vám prehráva jeden krásny film, plný zážitkov zo študentských lavíc a internátov, krúžkovíc, brigád, spomínate na tváre, povahy, mená, situácie... Vaša dnešná účasť na tejto slávnosti je dôkazom, že si stále v srdciach uchovávate svoju alma mater,“ vyjadrila sa dekanka. Zvlášť medzi jubilujúcimi absolventmi privítala bývalú prorektorku SPU v Nitre a predstaviteľku Slovenskej republiky pri FAO v Ríme prof. Máriu Kadlečíkovú, bývalého dekana Fakulty ekonomiky a manažmentu a zakladateľa a prvého dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja prof. Vladimíra Gozoru či odbornú pracovníčku Centra informačných technológií FEM Ing. Máriu Škulecovú.

„Slávnosť zlatej promócie je oslavou trvalých hodnôt, akými sú múdrosť, poznanie, vedomosti, dôvera, lojalita a vzťahy. Je oslavou tradícií, ktoré nestrácajú na svojej hodnote časom, ale práve naopak, čas a ich trvanie sú znakom veľkosti a vzácnosti tejto hodnoty. Čas nemožno zastaviť, ale je v našich rukách, ako s ním naložíme,“ dodala na záver svojho vystúpenia prof. Elena Horská a popriala všetkým  veľa zdravia, telesných a duševných síl, lásku, radosť a šťastie v rodinách. Vyjadrila nádej, že aj naďalej budú šíriť dobré meno svojej alma mater a spoločne budovať povedomie o skvelej a úspešnej rodine FEMkárov.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/absolventi-fem-po-patdesiatich-rokoch-si-prevzali-zlate-diplomy